Relatietherapie

Wat is relatietherapie?

Relatietherapie is een vorm van systeemtherapie. Als wij relatietherapie noemen, bedoelen wij altijd dat het gaat om een benadering vanuit de systeemtherapie. Dat wil zeggen dat het nooit gaat om de relatie puur sec, maar dat wij altijd zoeken naar verbanden van ons functioneren binnen het gezin, het gezin van herkomst en het gehele samenspel van relaties om ons heen. 

Wanneer we ongelukkig zijn in onze relatie met onze partner, voelen we dit de hele dag en beïnvloedt dit ons hele functioneren. Wanneer we een sterke verbinding hebben, we de intimiteit met elkaar kunnen voelen en ons veilig weten bij elkaar, dan noemen we dit liefde en geluk.  En nieuw is het inzicht dat niet alleen baby's deze veiligheid en gehechtheid bij elkaar nodig hebben, maar ook volwassenen deze verbinding bij elkaar steeds opnieuw zoeken. Liefde is niet de kers op de taart, maar een fundamentele behoefte in ons leven.

Binnen de gesprekken in het kader van relatietherapie wordt gewerkt om de verbinding weer te herstellen wanneer deze is verbroken. De methodiek die ik daarbij volg is die van de EFT: Emotionally Focused Therapy. Voor meer informatie verwijs ik naar het boek van Dr. Sue Johnson, Houd me vast. Dit boek is te bestellen via webwinkel op de site van de EFT, www.eft.nl.