Supervisie

Supervisie EFT

Voor mijn opleiding tot EFT-supervisor ben ik op zoek naar supervisanten.

Het traject naar gecertificeerd EFT-therapeut heb ik als een voor mij belangrijk en zeer leerzaam traject ervaren. Tevens opent het nu de deur om supervisor te worden. Daarom wil ik jullie graag vertellen dat ik vanaf september van plan ben mezelf op deze weg verder te ontwikkelen.

Hoewel ik jarenlange ervaring had als systeemtherapeut, heb ik toch pas gedurende het EFT certificeringstraject gemerkt hoe helend het kan zijn als het lukt om partners op een zo intens en kwetsbaar niveau met elkaar in contact te brengen. En dat de verbinding dan kan ontstaan en groeien. Tegelijkertijd vind ik het sterke van de methodiek dat het ook een proces is van verantwoordelijkheid nemen voor je eigen onvermogen, trauma, diagnose, etc.

Is je werk zwaar, vragen mensen vaak aan mij. Nee, ik ben vaak dankbaar dat ik hierbij aanwezig, faciliterend en sturend mag zijn. Want op die manier met elkaar in gesprek gaan, maakt het onoplosbare of onverdraaglijke toch zachter. Wonderlijk maar echt waar.

Als supervisor (NVRG) heb ik gemerkt dat ik het prettig vind om samen te werken met collega’s uit het vak en om te zoeken naar mogelijkheden waar geen uitweg lijkt, om te werken aan het versterken van het zelf van de therapeut.

Als je je wilt aanmelden voor supervisie, bel of mail gerust.

Opleidingseisen 

Het is het handigst wanneer je de Basistraining EFT hebt gevolgd en liefst ook de Verdiepingstraining, maar dat is geen harde voorwaarde.

Voor het bereiken van de Gevorderden G-status, is het nodig om een serie van 8 supervisie sessie te volgen en daar zouden we samen aan kunnen werken. 

Omdat ik nog in opleiding ben, kun je voor een certificeringstraject het beste wenden tot een gecertificeerde EFT-supervisie.

Fysiek of online

Wat mij betreft kom je liefst fysiek en zijn er af ten toe zonodig sessies via zoom.

Werkwijze

Per keer neem je een video-opname mee van het gesprek dat je hebt gevoerd, je selecteert 5 minuten uit de opname waar we over gaan praten en je formuleert een vraag die we zullen bespreken. Na afloop maak je een reflectieverslag.

Tarief

De kosten komen neer op 100 e. per sessie.