Systeemtherapie

Aanmelding

Meestal is het de een van de ouders die het kind aanmeldt, omdat het toch de taak van ouders is om problemen bij je kind te signaleren en er iets aan te proberen te doen. Meestal vinden de kinderen het niet meteen een goed idee om samen voor een gesprek te komen. Het is echter de kunst om iedereen goed te horen en te begrijpen.

Deze problemen kunnen tot uiting komen bijvoorbeeld in gedragsproblemen (boosheid of agressie), stemmingsproblemen, eetproblemen, angstklachten, verslaving. Meestal is degene die de klachten heeft, degene die binnen het gezin veel te verduren heeft. Degene op wie de anderen steunen of juist degene die de rol van de zondebok vertegenwoordigt.  Het lijkt alsof degene die de meeste klachten heeft, de veroorzaker is van de problemen in huis. De waarde van de gezinstherapie is dat er breder gekeken wordt naar hoe de lijnen binnen het hele gezin lopen. Dan blijkt er niet slechts een enkele oorzaak te zijn, maar worden veel meer verbanden zichtbaar gemaakt.

Het gevolg is dat je samen vanuit een nieuw perspektief naar het gezinsfunctioneren leert kijken om zo te zoeken naar gezondere of prettiger manieren van met elkaar om te gaan.