Systeemtherapie

Effectiviteit

Uit onderzoek blijkt dat systeemtherapie (ofwel relatie- of gezinstherapie) een effectieve behandelmethode is. Over het algemeen wordt er snel gewerkt en zijn de resultaten op langere termijn blijvend positief. Wanneer je geholpen en gesteund wordt door gezinsleden die jou dierbaar zijn, is het gemakkelijker veranderingen te bewerkstelligen.

Procedure

Na het intakegesprek volgen maximaal 2 gesprekken om het probleem uit te diepen. Dan is het probleem voldoende goed in kaart gebracht en wordt een plan gemaakt waaraan wordt gewerkt. De onderzoeksfase is nodig om zorgvuldig te werk te gaan. Door zo uitgebreid te bevragen hoe het probleem is ontstaan in de loop van de tijd, ontstaan meestal al ideeen over mogelijke oplossingen. De onderzoeksfase is dus vaak tegelijkertijd al een start met waarin de eerste stappen in de behandeling worden gezet. Meestal zijn in totaal (inclusief de onderzoeksfase) niet meer dan 10 sessies relatie- of gezinstherapie nodig om voldoende verandering te bereiken. 

Wat doe je nu precies tijdens een gesprekssessie?

De werkwijze die ik hanteer, is vaak speels. Door middel van spel, tekenen of nog andere non-verbale werkvormen worden onzichtbare en vastzittende patronen van met elkaar omgaan, zichtbaar gemaakt. Door iets uit te beelden, kun je moeilijke zaken vaak beter uitleggen dan met heel veel woorden.  Als ik bijvoorbeeld kinderen vraag hun gezin te tekenen als schip, wordt vaak in één oogopslag duidelijk wie er meevaart, wie aan het roer staat of wie in zijn ligstoel op het achterdek ligt. Op deze manier kunnen ingewikkelde communicaties gemakkelijk worden verhelderd.

Doordat je begrip krijgt voor een moeilijke positie die iemand binnen het gezin heeft, kun je meer van diegene verdragen. Of je kunt proberen elkaar meer te steunen. En wanneer je weet dat je door je reacties heel erg op iemands allergie zit, kun je vaardigheden aanleren om dit soort destructieve gedrag af te leren. Je leert bijvoorbeeld om zorgvuldiger met elkaar te praten en meer zorgzaam met elkaar om te gaan.

Het helpt dan om binnen een veilige omgeving het probleem als gezamenlijk probleem te gaan bekijken. De ervaring leert dat via de oefensituatie van de praktijkruimte er positieve ervaringen samen worden opgedaan die waardevol zijn om thuis toe te passen.

Systeemtherapie (relatietherapie, gezinstherapie) is een vorm van psycho-therapie. Door middel van langdurige opleiding, supervisie en leertherapie heeft de relatie- en gezinstherapeut een langdurig opleidingstraject doorlopen. Als systeemtherapeut ben ik geschoold om kortdurend en oplossingsgericht te werken. Dit is dan ook mijn credo: snel en efficient werken. Door de eigen gezonde kanten van het systeem naar boven te halen, wordt het systeem uitgenodigd om weer op eigen kracht verder te gaan. Door de positieve en stimulerende insteek, kan er kortdurend gewerkt worden.

NVRG-visie