Systeemtherapie

Wat is systeemtherapie?

Ieder mens maakt deel uit van verschillende ‘systemen’ zoals een gezin, relatie, school of werkomgeving. Het gedrag van mensen wordt niet alleen bepaald door persoonskenmerken, zoals karakter, maar ook door het systeem waarbinnen dat gedrag plaatsvindt. Iemand kan zich bijvoorbeeld in de ene relatie ‘een heel ander persoon’ voelen dan in de andere. Ook als er problemen zijn, kan het zin hebben om naar beide aspecten te kijken. Wanneer je vroeger zelf als kind onzeker was, kan het bijzonder lastig zijn om als ouder je kind een gezond gevoel van basisvertrouwen mee te geven. Binnen de gezinstherapie is aandacht voor de grotere context, ook van het gezin van herkomst van de ouders en de grootouders.

Systeemtherapie (ook wel gezinstherapie genoemd) is dus een vorm van psychotherapie.